Vallások jövője 2050

2020. november 14. | Világegyházi víziók

A Pew Research Center 2015-ben közölt előrejelzése szerint a világ népességének vallásossága 2050-re a következőképpen alakulhat (The Future of World Religions 2015):

A világ népességének száma 2050-re 9 milliárd 307 millió főre növekedhet a 2010-es 6 milliárd 895 millió főről;

Bár a kereszténység lesz továbbra is a legnagyobb népességszámú vallás, az iszlám gyorsabban növekszik, mert az iszlám népesség is gyorsabban növekszik, 2050-re a hívek száma kb. egyenlő lehet, arányuk 31, illetve 30% lehet az össznépességen belül;

Európában az iszlám hívők száma eléri, illetve átlépi a 10%-ot;

Az ateisták, vallástalanok aránya csökkenni fog a világ népességében, 16%-ról 13%-ra;

A hinduizmus követőinek aránya változatlanul 15% körüli lehet;

A buddhisták aránya 7%-ról 5%-ra csökkenhet;

A népi vallásokat követők aránya 5% körüli marad, és a zsidó vallásúak esetében is kb. marad a 0,2%-os arányuk, az egyéb vallásokat követők aránya sem változik, továbbra is 1% alatti maradhat.

A térségi megoszlásban is jelentős változások várhatóak (a World Economic Forumnak készített 2015-ös jelentés szerint):

– keresztény többségű gazdasági nagyhatalom csak az USA marad,

– a muszlim világ súlypontja az ázsiai-csendes-ócáni térségbe (pl. Indonézia) tevődik át;

–India hindu többségű marad;

–Kína és Japán fogja legjobban megőrizni a vallási pluralizmust,

–A kereszténység Afrikában terjedhet gyorsabban;

–Az ateisták száma az amerikai kontinensen és az ázsiai-csendes-óceáni térségben növekedhet;

–A zsidó vallásúak koncentrálódhatnak a közel-keleti és az észak-afrikai régiókba.

A csak egy változatban elkészített előrejelzés mindössze jelzés értékű. Azon a feltételezésen alapul, hogy melyik vallás követői milyen gyorsan tudnak szaporodni, aszerint fogják a világban elfoglalt helyüket változtatni. A migrációt, az áttéréseket, a vallástalanná válásokat nem tartják jelentősnek, ugyanakkor egyértelmű az az előfeltevés, hogy a vallások jövőformáló szerepe nőni fog.

Bővebben itt:

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/