Első találkozás

2020. november 15. | Jövőszövő

Milyen lesz az 1000 éves magyar katolikus, 2000 éves egyetemes egyház 2030-ban?

Hova jutunk a 40 éves kommunista fogságot követő 40 éves pusztai útkeresés után 2030-ra?

Sokunkat foglalkoztató távlati és alapkérdések feltevésére vállalkozott az Egyház2030 nevű jövöszövő párbeszéd-sorozat szervező csapata, amelyet a Párbeszéd Háza és az Egyházi Fejlesztők alkottak. Mindkét felet ugyanaz a kíváncsiság mozgatja és a hitük is közös abban, hogy párbeszédbe kezdeni minden körülmények közt érdemes.

70 résztvevő 5 szombaton át, 20 előadóval és sok-sok beszélgetéssel teszik fel a legalapvetőbb kérdéseket a jövőnek: Miért? Hogyan? Mit? Miből? Ki? Az első találkozásra november 7-én szombaton került sor a Párbeszéd Házában, illetve párhuzamosan az online térben, hogy a szolidaritás és a szabadság a jelenlét módjában is az összetartozást kifejező üzenet lehessen. Ezt húzta alá a külföldi meglepetésvendég Martin Werlen svájci emeritus apát rövid videóüzenete is.

A „Miért, mi célból lesz az egyház 2030-ban?” nehéz kérdésére válaszkezdeményeket Görföl Tibor, Makláry Ákos és Máté-Tóth András adott, ezzel a további diskurzus alaphangját is megadva. A valóságot szeretni tudó, az ezerarcú perifériát felvállaló, a társadalom sebzettségében a Feltámadottal találkozó egyház képe rajzolódott ki az előadásokban és kerekasztalbeszélgetésben felvillantott mozaikdarabokból. A délutánban beszélgetőkörök alakultak a valós és a virtuális térben, nagyon is valós kérdések mentén: Van-e közös elképzelésünk a 2030-as egyházunkról? Ha ilyennek szeretnénk együtt látni, mit kellene ahhoz elkezdenünk és mit kellene abbahagynunk most? Pezsgő, véleményeket ütköztető, inspiráló órák következtek. Hogy mi minden mozdult meg és vált fontossá a párbeszédre lépőkben, azt a fenti szófelhő is mutatja.

A járvánnyal, a gyülekezés korlátozásával azt gondolhatják sokan, most ennek a párbeszédsorozatnak is vége szakad. Pedig nem, csak most kezdődik el igazán…